Cari Docktor

Cari Docktor

sessional
DR
NADARAJAN A/L SUDHAKARAN
  • MBBS (Wales)
  • MRCS (Glasgow)
  • FRCS (Paediatric Surgery, UK)
  • CCT (Paediatric Surgery, UK)
  • FRACS (paediatric Surgery, Aust)
Paediatric Surgery
Bilik Nombor 1-3A, Tingkat 1, Bahagian Perubatan Barat
+603-2030 2718
Inggeris, Bahasa Malaysia, Tamil
Waktu Klinik
Waktu
Rabu
2.00pm – 4.00pm