Cari Docktor

Cari Docktor

Masked image
Vision, Mission
&
Core Values
Visi Kami
Matlamat kami ingin menerajui organisasi yang tidak berasaskan keuntungan dalam menyediakan jagaan kesihatan holistic melalui kaedah Barat dan Perubatan Cina.
Misi Kami
Menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan oleh anggota terlatih dalam memperkayakan kehidupan dan meningkatkan kesihatan masyarakat kita.

Nilai Teras

Kerjasama (Work Together)
Kami percaya bahawa kerjasama antara pesakit, pengasuh dan pakar kesihatan merupakan teras penjagaan melalui pengambilan keputusan bersama.
Etika (Ethics)
Kami menjunjung tinggi prinsip moral dan professionalisme dalam semua usaha didalam organisasi.
Belas Kasihan (Compassion)
Kami peka terhadap keperluan pesakit dan melayan semua orang dengan baik.
Tanggungjawab (Accountability)
Kami bertindak dengan penuh integriti dan bertanggungjawab terhadap peranan dan sumber yang dipertanggungjawabkan untuk penjagaan pesakit.
Hormat menghormati (Respect)
Kami menghormati dan merangkumi kepelbagaian individu, dan menghargai martabat dan hak semua.
Cemerlang (Excellence)
Kami berusaha untuk mendapatkan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang, peningkatan kualiti yang berterusan dan kepimpinan dalam bidang kami.