Cari Docktor

Cari Docktor

sessional
DR
HOW KANG NIEN
何康年医生
Kepakaran:
Dermatology
Nombor Klinik:
3-8, Tingkat 3, Bahagian Perubatan Barat
Nombor Telefon Klinik:
+603-2037 2322
Bahasa:
Inggeris, Bahasa Malaysia, Mandarin
Waktu Klinik
Waktu
Thursday
9.00AM - 1.00PM
Saturday
9.00AM - 1.00PM