Home Events and Campaigns 新手爸妈产前培训班

新手爸妈产前培训班

准爸妈您们是否感到兴奋但对即将面对的挑战感到不知所措?

别担心!我们为您们准备了“新手爸妈产前培训班” 好让您们可获取更多产前与育婴的资讯和心得。


日期                  :
 6/4/2019 & 20/4/2019 (星期六)

时间                  : 1.00pm – 5.30pm

地点                  : 5th Floor, Academy of Nursing, Chinese Medical Building, Tung Shin Hospital

媒介语               : 英文/中文

入场费               : 每位准妈妈 RM 50 

*欲知详情或报名参加,请联络Ms Ong +603-2037 2305, Whatsapp 留言 016-221 7538 或 ongbl@tungshin.com.my