Home 门诊医生 杨彩兰医生

杨彩兰医生

  • MD(UKM)
  • M.S. OPHTHAL(Mal)
  • M.Med OPHTAL(S’pore)
  • FRCS(Edin)

专业
眼科

门诊室(门号)
1-26号1楼,西医部

门诊日及门诊时间
星期一,星期三 – 星期五(上午9:30 -下午12:45 | 下午2:00 -下午 4:45)
星期二(下午2.00 – 下午4:45)
星期六(上午9:30 – 下午12:45)

诊所电话号码
+603 2037 2242